Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 811 - 840 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/07/2024
Π.χ., 21/07/2024
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 28 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
2 28 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
1 28 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
3 28 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 21/03/2016 περισσότερα
1 28 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
3 28 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 28 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 20/02/2012 περισσότερα
3 28 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (KOLAS EUGERT) Τοπικά Συμβούλια Τετ, 15/02/2017 περισσότερα
4 28 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/01/2018 περισσότερα
6 28 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 23/05/2013 περισσότερα
4 28 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΟΥΛΙΑ Ι. ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
4 29 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/01/2018 περισσότερα
6 29 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.50814/27-06-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 23/05/2013 περισσότερα
4 29 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΠΙΛΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
3 29 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο βουνό της Οίτης. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
5 29 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 18/05/2015 περισσότερα
4 29 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 29 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΗ Ν ΟΔΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
1 29 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
1 29 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 11 αγροτεμαχίου 5... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
2 29 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 29 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΖΑΣΗΣ Ι.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 29 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΛΙΑΛΙΟΣ Α. ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
6 29 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τοπικά Συμβούλια Δευ, 21/05/2018 περισσότερα
1 29 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 29 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
2 29 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΑΝ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
1 29 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
6 29 ΠΑΡΟΧΉ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
3 29 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22057/9-6-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα

Σελίδες