Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 601 - 630 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/04/2024
Π.χ., 20/04/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
34 579 ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
36 579 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 35 ΣΤΡ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
47 579 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 1... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
46 579 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
40 579 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
50 578 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
34 578 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.870,00€ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
36 578 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
47 578 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
46 578 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΕ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
40 578 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
27 578 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 577 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
47 577 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
46 577 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
40 577 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
27 577 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ - Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
50 577 Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
36 576 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
47 576 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
46 576 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
40 576 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
27 576 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
50 576 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
34 576 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΛΕΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Δ.Λ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
36 575 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
47 575 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
46 575 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
40 575 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
27 575 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα

Σελίδες