Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 691 - 720 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/04/2024
Π.χ., 21/04/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
46 566 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
36 566 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
27 566 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
40 566 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 39ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
46 565 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
34 565 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
50 565 Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοινότητα Σταυρού (στην... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
46 565 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
36 565 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
27 565 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
40 565 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
46 564 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 322/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
36 564 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
27 564 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
40 564 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
46 564 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
34 564 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓIΑ ΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
50 564 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά φωτιστικά... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
45 563 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
36 563 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
27 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
40 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
46 563 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
50 563 Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοινότητα Νέου Κρικέλλου (στην... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
27 562 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
40 562 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ (10η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
46 562 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
50 562 Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοινότητα Κόμματος (στην... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
35 562 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
45 562 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα

Σελίδες