Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 811 - 840 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 24/07/2024
Π.χ., 24/07/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27 551 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
45 551 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
44 551 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
49 550 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
35 550 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
31 550 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΓΟΥΔΙΑ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
50 550 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
39 550 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ),... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
27 550 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT)... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
18 550 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
45 550 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
44 550 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
49 549 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
35 549 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
31 549 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
50 549 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
39 549 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
18 549 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
45 549 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
44 549 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.31/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
26 549 Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2017 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 06/12/2017 περισσότερα
39 548 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ-... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
18 548 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
45 548 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
44 548 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
19 548 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
49 548 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
35 548 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
31 548 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΚΑΣΤΑ» ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
50 548 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα

Σελίδες