Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 871 - 900 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 24/07/2024
Π.χ., 24/07/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
39 544 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 38ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
49 544 Σύνταξη του σχεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λαμιέων –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
34 544 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 544 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΔΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
50 544 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
44 544 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
44 543 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
39 543 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
49 543 Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
34 543 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΥΓΑΡΙΑΣ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 543 ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
50 543 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
44 543 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΦΗΦΙΣΕΙΣ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 543 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
18 543 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
48 542 Περί αποδοχής ή μη δωρεάς έργου τέχνης Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
34 542 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΚ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 542 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
50 542 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
44 542 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΦΗΦΙΣΕΙΣ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 542 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
18 542 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
44 542 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
39 542 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
48 541 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
34 541 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 541 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
50 541 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
44 541 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ(ΦΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 541 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα

Σελίδες