Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 901 - 930 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 23/07/2024
Π.χ., 23/07/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
18 541 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
34 541 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
44 541 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 65071/10-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
38 540 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
31 540 ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
19 540 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 19/12/2014 περισσότερα
18 540 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
34 540 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ :΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
44 540 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 65070/10-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
48 540 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού- του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
44 540 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 540 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
31 539 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
19 539 ΕΝΤΟΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 19/12/2014 περισσότερα
18 539 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
34 539 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/14 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
44 539 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 65069/10-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
48 539 Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
44 539 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 539 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
38 539 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
19 538 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 19/12/2014 περισσότερα
18 538 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
34 538 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
44 538 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 465/2016 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. (ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
48 538 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , διενέργειας ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
44 538 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.31/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - MΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
18 538 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ -... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
38 538 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
31 538 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΣΚΑΜΝΟΣ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΙΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα

Σελίδες