Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 931 - 960 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/07/2024
Π.χ., 21/07/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
38 537 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΕΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
18 537 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
44 537 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
48 537 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ ,διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
44 537 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
34 537 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 537 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
18 537 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΙς ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
19 537 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 19/12/2014 περισσότερα
44 536 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
48 536 Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 19660/1-6-2020 και 21989/16-6-2020... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
44 536 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
34 536 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 536 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
18 536 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
19 536 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 19/12/2014 περισσότερα
38 536 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΕΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
18 536 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Χ. Δ.Α.Κ.΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
34 535 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 535 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 42/2018 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 658/... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
18 535 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΔ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ΄, πρώην... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
19 535 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΑΚ ΣΤΗΝ ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 19/12/2014 περισσότερα
38 535 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΕΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
18 535 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
43 535 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
48 535 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 119/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
44 535 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
31 534 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
18 534 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
38 534 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΕΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα

Σελίδες