Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 421 - 450 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/07/2024
Π.χ., 26/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
17 105 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 100 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 111 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
18 122 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΚΑΛΥΒΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 117 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 112 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 123 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ1018 ΣΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 118 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 113 ΑΣΚΗΣΗ Η΄ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 124 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ977 ΣΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 119 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 114 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΑΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 125 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 120 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 115 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ &ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 126 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 121 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
18 116 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 75 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 70 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΛΕΟΝΤΑΡΗ Μ.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 76 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΟΥΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 71 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 77 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 72 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.380/1-4-1998 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 78 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΪΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 73 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.48781/15-11-06 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 79 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΣΟΧΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
7 74 ΕΙΣΗΣΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
6 191 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/04/2012 περισσότερα
6 65 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ( GEORGIEVA ILIYANA) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα

Σελίδες