Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 451 - 480 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/09/2023
Π.χ., 28/09/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
6 60 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 55 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΑΣΙΟΣ Κ. - ΚΑΖΑΝΗΣ Π. Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 66 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΑΦΝΗ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 61 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΜΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 56 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΑ (ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 67 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( GEORGIEVA ILIYANA) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 62 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 57 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 68 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΑΦΝΗ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 63 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (IENA DOINA-ADRIANA) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 58 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 64 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 59 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
6 54 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΑΡΓ.&ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 26/04/2012 περισσότερα
19 132 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
19 127 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
19 128 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
19 129 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
19 130 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
19 131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
8 80 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.51095/1-10-10 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 03/05/2012 περισσότερα
8 81 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.49905/14-12-2004 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 03/05/2012 περισσότερα
8 82 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.43042/4-10-2007 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 03/05/2012 περισσότερα
20 138 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
20 133 ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 34/3/18-03-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
20 139 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
20 134 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
20 140 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
20 135 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
20 136 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα

Σελίδες