Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10561 - 10590 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/07/2024
Π.χ., 26/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
35 360 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή Θερμοπύλες –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
36 371 Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.167,36 ευρώ από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 377 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - ΟικονομικήΠροσφοράς και Ανακήρυξης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 372 ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 378 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού- κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 373 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 8464/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 379 Παραλαβή μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» συμβατικού ποσού 22.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 374 Εξωδικαστικός συμβιβασμός λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών από κάδο απορριμμάτων – Σχετ. η υπ’ αριθμ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 369 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α8/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 380 Έγκριση 4ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 375 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 370 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020». Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
36 376 : Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακυρωση συμβασης του έργου : «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
37 387 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 382 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση: «Τουρνουά Volley Γυναικών επιπέδου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 388 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης της Τεχνικής-Επιστημονικής Υπηρεσίας: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 383 Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 389 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 384 Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 390 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 385 Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 391 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 386 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας σύναψης δημόσιας... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 381 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
38 398 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
38 393 Άρση της 327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
38 399 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
38 394 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
38 400 Έγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
38 395 Περί πρακτικής άσκησης μίας φοιτήτριας Τ.Ε.Ι Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα

Σελίδες