Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 451 - 480 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
11 144 Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του Ν. 4497/2017 (Α΄171), σε... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 139 Παραχώρηση κοινοτικού ακινήτου (αποθήκης) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ανθήλης «Σύλλογος... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 155 Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 134 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΄Συνδέσμου Ύδρευσης Ο.Τ.Α.. Ν.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 150 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 145 Πρόσληψη υδρονομέα στην Κοινότητα Λυγαριάς, για την αρδευτική περίοδο 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 140 Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 135 Περί «Απευθείας εκμίσθωση κυλικείων του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας στα πλαίσια του άρθρου 196... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 151 Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 146 Κατανομή ωρών για άρδευση από τη βρύση «Γιαννίτσαρη» της Κοιν. Υπάτης για την αρδευτική περίοδο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 141 Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου πλ. Πάρκου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 136 Περί Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 152 Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 131 Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λαμιέων για την περίοδο 2020-2023 (Α’ Φάση). Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 147 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 142 Λήψη απόφασης για το έργο: Αποκατάσταση μαρμαροεπενδύσεων υφιστάμενου ηρώου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 137 Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθ. 369/2019 απόφασης του Δ.Σ. “περί ορισμού Αντιδημάρχου και... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 153 Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 132 Σύσταση Συμβουλίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δήμο Λαμιέων. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 148 Ανάκληση της αριθμ. 87/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 143 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 138 Έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορφανοτροφείων Λαμίας, «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 154 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:«αποπεράτωση 3ου ορόφου δημαρχείου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 133 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 149 Mετατόπιση δικτύου ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου : ΄Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
24 267 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 262 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 268 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί διάθεσης χώρων για υπαίθρια διαφήμιση ατελώς Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 263 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 258 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα

Σελίδες