Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 511 - 540 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/09/2023
Π.χ., 28/09/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
21 235 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 230 2. Αποδοχή δωρεάς 10 τεμ. αξονικών φωτιστικών τύπου LED από την εταιρεία DASTERI SYSTEMS Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 236 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 231 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 237 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 232 Εγκριση ΄Εκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
20 225 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 28/05/2020 περισσότερα
20 226 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 28/05/2020 περισσότερα
20 227 2η τροποποίηση (παράταση) της αρ. πρωτ.: 13474/27-03-2020 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών : «... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 28/05/2020 περισσότερα
10 126 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
10 127 Περί «Λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
10 128 Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου με-ταξύ Δήμου Λαμιέων... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
10 129 Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
10 130 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
10 125 Έγκριση παράτασης της λειτουργίας και υλοποίησης της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών:... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
9 124 Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24/09/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - Ακύρωση... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
19 222 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 217 Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια :«ΛΟΙΠΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 223 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 218 Τροποποίηση-παράταση της αριθ.13474/27.03.2020 Σύμβασης για την υπηρεσία: «Καθαριότητα... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 224 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 219 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 220 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 221 Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
8 119 Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας» Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 114 Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στο Δήμο... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 109 Tροποποίηση της αριθ. 75/2020 ΑΔΣ ως προς την διάρκειας μίσθωσης , απ ευθείας εκμίσθωσης ακίνητου... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 104 Απευθείας μίσθωση ακινήτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, για τη στέγαση των 1ου , 2ου , 4ου , 8ου... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 120 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5. Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 115 Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΄Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα

Σελίδες