Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 601 - 630 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/07/2024
Π.χ., 26/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
7 82 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που Αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 98 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 93 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 88 Περί ονομασίας ανωνύμων οδών της Τ.Κ. Ροδωνιάς (οικισμός Καρυάς) και της Τ.Κ Φραντζή Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
15 186 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 181 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 187 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 182 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 188 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού- κατακύρωση για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 183 Κατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ - ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 178 Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 189 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 184 Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 179 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 190 Ανάκληση της αριθ. 132/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση δημόσιας πρόσκλησης για... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 185 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικησ παραλαβής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 180 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
6 75 Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος Κων/νου Μουστάκα Υ/3ου ΓΕΛ «ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
6 76 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 374/2019 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για εκ νέου απευθείας ανάθεση σε... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
6 77 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 499/2019 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για εκ νέου απευθείας ανάθεση σε νομικό... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
6 78 Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) Π.Ε.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
6 79 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
6 74 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
14 170 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 165 Έγκριση της αριθ. πρωτ.: 14494/10-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 176 Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή, λόγω της εκ παραδρομή μη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 171 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 166 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 177 Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, λόγω της εκ παραδρομής μη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 172 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα

Σελίδες