Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 901 - 930 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
21 500 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 511 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 495 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 60, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 521 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ( Αρ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 506 Περί ονοματοθεσίας Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας σε Δ.Α.Κ. Λαμίας ΄ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 516 Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 501 Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 512 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 496 Έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της εταιρείας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 522 Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 491 Παραχώρηση Κοινοτικής Βιβλιοθήκης της Κοινότητας Κομποτάδων στον Πολιτιστικό... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 507 Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 517 Έγκριση υψομετρικής στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 502 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 513 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαμιέων για κατάρτιση Μητρώου προσώπων, μέλη των διαγωνισμών των... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 497 Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 523 Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή κόμβων Λαμίας» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 492 Περί αποδοχής διακοπής της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και Βικτωρία Τσιώρη Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
21 508 Χρήση του υπ ΄αριθμ. ΚΗΗ 7077 λεωφορείου για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021 - 2022 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
20 489 Έγκριση Προυπολογισμού Εσόδων -Εξόδων του Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 394 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «παράσταση... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 405 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 400 Υποβολή ή μη εγκλήσεως για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 395 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά» στη... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 406 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 401 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία - Ανάπλαση - δημιουργία... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 396 Απαλλαγή διαχειριστών πάγιας προκαταβολής Πρόεδρων Κοινοτήτων Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 407 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 402 Έγκριση του 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 397 Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα

Σελίδες