Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 961 - 990 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 23/07/2024
Π.χ., 23/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
42 380 ΄ Έγκριση 1ου πρακτικού- ματαίωση αποτελέσματος – επανάληψη διαγωνισμού της προμήθειας: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 375 Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 77/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 370 Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2020 -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
19 469 Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της Κοινοπραξίας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 485 Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 453 Eγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση στο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 480 Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικης Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Υπάτης» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 448 Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 464 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 475 Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας» αναδόχου Μάρδας Β. –... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 443 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 459 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 470 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 486 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 454 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 481 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 449 Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 465 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 476 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 444 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων (με τον αναπληρωτή του) για την εκπροσώπηση του στην... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 460 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 471 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 487 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 455 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 20 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Τρόλος» της Κοινότητας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 482 Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 450 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, προς τα κληροδοτήματα αυτοτελούς... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 466 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικονομικού έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 477 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές – Μονώσεις - Συντηρήσεις Σχολικών... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 445 Ορισμός μελών συγκρότησης σχολικής εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας, για... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 461 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα

Σελίδες