Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 481 - 510 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 10/12/2023
Π.χ., 10/12/2023
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 13 ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 25 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΡΙΚΕΛΗ Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 12/02/2016 περισσότερα
2 24 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ΄ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/14) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 26 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΤΣΑΤΖΑΛΗΣ Η.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 69 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ, ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 60 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.23659/18-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ,ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΟΕ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 11 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΘ. ΓΡΑΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 25/01/2018 περισσότερα
2 33 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 15 Ορισμός μελών για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για «Εγκατάσταση προσώπων Εκδιδόμενων με... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 85 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ χήρας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 13 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 2... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 76 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 541/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. , ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 13 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
2 56 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 101 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 92 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 12 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Κ. ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 65 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 37 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 35 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Η. ΠΕΡΔΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 56 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/02/2014 περισσότερα
2 10 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 13 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 11 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 84 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 23 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Λ. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 7 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 13 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα

Σελίδες