Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 691 - 720 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 22/07/2024
Π.χ., 22/07/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 16 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Γ. ΔΡΟΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 82 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 56 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ,ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 54 ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 93 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 67 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 7 Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 38 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 83 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ,«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 23 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Παλαιού Νοσοκομείου (Νέου Δημαρχείου)» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 25 ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 54 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΟΔΗΜΟΥ Δ.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 22 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΒΛΑΧΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 26 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 10 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 28 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ Α.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 70 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 5 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 14 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
2 6 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 51/2018 και 1/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
2 61 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 42 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 45 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 85 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 11 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Γ. ΔΡΟΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 77 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 49 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 9 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 25/01/2018 περισσότερα

Σελίδες