Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 721 - 750 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/07/2024
Π.χ., 21/07/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 54 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 27 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
2 43 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΘΕΟΥ Σ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 18/01/2013 περισσότερα
2 33 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΙΤΣΙΟΣ Π.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 21 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 13 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 1 ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 25/01/2018 περισσότερα
2 47 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 379/2014 ΚΑΙ 285/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 38 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 15 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
2 11 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.Κ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΔΣ ΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 62 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 15 Ορισμός μελών για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για «Εγκατάσταση προσώπων Εκδιδόμενων με... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 54 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 29 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΖΑΣΗΣ Ι.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 22 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 78 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ο.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 70 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 67 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 38 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 18 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΛΕΞΟΔΗΜΟΥ Δ. ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 11 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
2 49 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 22 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
2 38 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα

Σελίδες