Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 811 - 840 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 22/07/2024
Π.χ., 22/07/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 54 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 80 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 30 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 15 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 68,053 ΣΤΡ.ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 57 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘAΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 70 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 96 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 31 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΄ (ΑΡ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 73 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ,ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΙΛΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ... Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 25/01/2018 περισσότερα
2 16 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.76749/23-10-2012 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 85 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 14 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 47 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 20 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
2 20 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 89 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΑΚΑΡΗ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 38 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 4 Επικύρωση απολογισμού 2019 του κληροδοτήματος «Ξανθής Θεοδωράκου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 32 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΟΔΗΜΟΥ Δ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 18 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 12/02/2016 περισσότερα
2 15 Ορισμός μελών για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για «Εγκατάσταση προσώπων Εκδιδόμενων με... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 35 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΣΤ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 75 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 25 ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 53 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 20/03/2018 περισσότερα
2 65 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα

Σελίδες