Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 901 - 930 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 22/07/2024
Π.χ., 22/07/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 17 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.35531/20-5-2011 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 13 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
2 55 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 91 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 23 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 37 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 64 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 22992/4-5-2016 ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 25 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Η.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 18/01/2013 περισσότερα
2 71 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 40 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΠΑΘΕΟΥ Σ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 11 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 79 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 11 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
2 87 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 25 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΡΙΚΕΛΗ Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 12/02/2016 περισσότερα
2 55 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 28 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
2 95 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
3 45 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΦΡΑΓΚΑΛΑ Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/03/2015 περισσότερα
3 37 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
3 103 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
3 7 Λήψη απόφασης για την εκ νέου μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας Τοπικά Συμβούλια Παρ, 21/02/2020 περισσότερα
3 43 Εξειδίκευση πίστωσης για την Προμήθεια βασιλόπιτας για την εθιμοτυπική κοπή πρωτοχρονιάτικης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 16/04/2018 περισσότερα
3 74 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κ. ΡΟΥΛΙΑ Ι.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
3 23 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΙΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 41 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( BINAKU DOD) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 27/02/2014 περισσότερα
3 14 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 25/01/2013 περισσότερα

Σελίδες