Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 541 - 570 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/06/2024
Π.χ., 29/06/2024
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
45 555 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 486 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
45 701 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 633/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 717 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 497 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 415 Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1604/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 712 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 357 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΤΟΣΙΕΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 412 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 554 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2016 Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 508 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 484/12-11-2018 (Α.Δ.Α. : ΩΡ7ΖΩΛΚ-ΕΧΟ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 561 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 707 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 352 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 549 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 503 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 556 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29/2017 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 487 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
45 702 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 718 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 544 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 498 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 416 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ προϋπολoγισμού μελέτης 186.218,... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 713 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 358 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΥΛΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 413 Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 509 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 42/2018 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 658/... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 562 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 708 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 353 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα

Σελίδες