Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 541 - 570 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/09/2023
Π.χ., 28/09/2023
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
45 352 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 555 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 509 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 42/2018 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 658/... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 702 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 412 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 718 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 552 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 504 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 713 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 358 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΥΛΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 561 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 547 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 499 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 487 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
45 708 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 417 Διαγραφή οφειλών Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 3752/2018... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 353 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 556 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29/2017 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 510 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 703 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 413 Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 719 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 553 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 57Τ.Μ. ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 505 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 714 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 359 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 562 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 548 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 500 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 488 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα

Σελίδες