Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 301 - 330 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/07/2024
Π.χ., 25/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 201 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" - Α.Π.-0,5, Θ.Π."ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
16 339 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Λ. ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
11 235 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 164/14-03-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
17 239 Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
16 425 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
8 227 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
14 196 Προσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
13 345 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
5 135 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΙΟΥΡΤΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
17 442 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
5 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
4 78 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
11 146 Κατανομή ωρών για άρδευση από τη βρύση «Γιαννίτσαρη» της Κοιν. Υπάτης για την αρδευτική περίοδο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
2 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
8 113 Μη έκδοση άδειας λειτουργιάς Δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
19 481 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 62 Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 416 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
16 330 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «εορτασμός του πολιούχου ευαγγελιστή Λουκά» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
9 220 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 43/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
5 171 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
29 507 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
34 587 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
2 97 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
31 547 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «10ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΄ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CLOUD΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
25 413 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
6 140 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
15 227 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
12 193 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (392 /2017 Α.Δ.Σ.) Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
1 48 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΕΡΓΟΥ ΄ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα

Σελίδες