Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 331 - 360 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/02/2024
Π.χ., 28/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
19 409 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΛΙΚΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
27 565 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
4 130 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
19 488 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επισκευές , Συντηρήσεις,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
16 337 Περί πρακτικής άσκησης σπουδάστριων Τ.Ε.Ι. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
3 94 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
1 12 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΙΛΑΤΟΣ Κ.- ΤΣΙΑΡΑΣ Θ.-... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
12 197 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ(ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄. Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
6 82 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
18 409 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Λογγά» της Τ.Κ. Ροδωνιάς... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
9 213 ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΖΗΡΟΣ ΙΚΕ».ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
4 57 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
14 186 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
4 147 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
1 29 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
13 361 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
16 349 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
29 498 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
9 297 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
16 369 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY :΄ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
6 145 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2018. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
8 216 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
25 404 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
7 217 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
1 16 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΄ΔΑΜΑΣΤΑ΄ (DIGEA A.E.) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
15 469 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
11 141 Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου πλ. Πάρκου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
8 108 Περί «Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Ανθήλης στα πλαίσια του άρθρου 196... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
5 135 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΙΟΥΡΤΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
5 178 ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα

Σελίδες