Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 361 - 390 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/03/2023
Π.χ., 25/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
19 471 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
4 34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΄ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
27 567 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
17 382 ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
1 20 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 473/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
4 150 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
18 391 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (ΥΦΑΝΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/10/2013 περισσότερα
3 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤοΣΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
13 287 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ LEADER Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
1 34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
10 207 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
5 117 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
8 142 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
5 133 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 150 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΘΝΙΚΟ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 76 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
5 90 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 51/2012) Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
2 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
16 438 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
15 392 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
13 288 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
5 208 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 14/04/2014 περισσότερα
4 122 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
19 485 Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
16 372 ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 334 Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
9 292 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" , πρώην Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
18 419 Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
19 381 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
7 212 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ & 2ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ . Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
9 223 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ» ΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα

Σελίδες