Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 361 - 390 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/02/2024
Π.χ., 28/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
11 147 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
1 44 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
2 55 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
8 114 Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στο Δήμο... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
11 262 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
9 266 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. -Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
7 168 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κ. ΡΟΥΛΙΑ Ι.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
5 186 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
3 63 Παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 507 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΘΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
16 423 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
13 419 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
15 377 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΕΙ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
15 236 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΩΝΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
16 260 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 31/05/2018 περισσότερα
4 112 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
8 256 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΙ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
5 116 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
2 7 Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
16 353 Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
3 94 ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
17 439 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
17 282 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
5 191 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
4 194 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
1 26 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 298/2007 Α.Δ.Σ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
7 141 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 12/04/2013 περισσότερα
18 532 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
16 345 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
31 550 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΓΟΥΔΙΑ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα

Σελίδες