Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 391 - 420 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/07/2024
Π.χ., 25/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
6 102 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
19 446 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
4 137 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
4 143 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 654/11 Α.Δ.Σ. , «ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΟΛΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
2 63 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
11 147 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
8 114 Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στο Δήμο... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
19 482 Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 63 Παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
16 331 Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
18 417 Συστέγαση γ΄ και δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
5 172 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΔΩΣΤΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
9 221 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
4 145 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
1 7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
11 271 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
17 374 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΑΝΟ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 14/10/2013 περισσότερα
19 315 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
27 432 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
23 353 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
17 387 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. ΄ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
17 273 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018–2019 ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
15 245 ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
11 263 ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ε. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
12 314 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 39,45 τμ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΑΔΙΚΟΥΣ ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
8 126 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ aftodioikisi.gr Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
5 142 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΄BANK IN OFFICE΄ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
1 5 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
12 175 Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναδόχου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα

Σελίδες