Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 391 - 420 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/03/2023
Π.χ., 29/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
12 157 Ανάκληση της αριθμ. 142/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί : Αποκατάστασης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
11 225 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ RZESZOW.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
19 337 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
10 130 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
23 375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
7 89 Αποδοχή ένταξης της πράξης « Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» στο Μέτρο 19... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
8 160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
27 453 ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
16 348 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ Γ.΄. Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
5 57 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
4 11 ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΄ΚΑΝΑΛΙΑ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
13 262 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
17 292 ΕΓΚΡΙΣΗΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΥΤΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
9 239 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
11 172 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 133/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΤΖΑΩΛΚ-ΔΟΧ) ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 17/04/2018 περισσότερα
17 448 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 69/25-02-2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
8 194 ΑΝΆΘΕΣΗ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
8 144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
4 55 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΡΟΔΩΝΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
24 664 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΓΟΥ ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄. Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
23 643 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
19 404 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
16 390 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
18 499 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
12 310 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
21 500 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
13 411 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
7 230 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ" Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
4 150 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΙΤΣΑΣ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
19 432 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα

Σελίδες