Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 391 - 420 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 10/12/2023
Π.χ., 10/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
13 394 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
19 466 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
10 191 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
6 135 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
17 385 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
12 160 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
7 94 Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
4 143 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
2 4 Επικύρωση απολογισμού 2019 του κληροδοτήματος «Ξανθής Θεοδωράκου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
5 67 Έγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
1 39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
2 89 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΑΚΑΡΗ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
18 436 Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δε Λαμίας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
16 350 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
5 191 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
14 300 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 28/08/2019 περισσότερα
1 26 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 298/2007 Α.Δ.Σ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
13 273 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 218/2017 ΑΔΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
29 485 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
34 565 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
9 266 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. -Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
31 525 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
26 426 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
5 186 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
1 13 Η ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
18 536 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
2 83 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-01-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κ/ΞΙΑΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
17 489 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
6 78 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
16 432 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα

Σελίδες