Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 781 - 810 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 23/07/2024
Π.χ., 23/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
14 310 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 28/08/2019 περισσότερα
9 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
35 593 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/12/2018 περισσότερα
1 36 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
5 116 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
8 186 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΣΤΟ Ε.Π. ΄ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
24 658 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
4 146 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
23 638 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ, ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-12-2015... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
29 495 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
34 575 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
13 313 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΕΙ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
8 237 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
15 234 ΕΓΚΡΙΣΗ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΥΠΑΤΗ) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
12 200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
16 258 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 31/05/2018 περισσότερα
4 28 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΟΥΛΙΑ Ι. ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
8 184 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
27 562 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
17 397 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
6 118 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
19 379 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
11 273 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
12 324 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
9 240 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
4 134 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
2 54 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
16 391 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
12 312 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 164/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
7 232 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα

Σελίδες