Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 811 - 840 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/07/2024
Π.χ., 21/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 355 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΥΛΙΚΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
16 467 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
8 252 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
13 273 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 218/2017 ΑΔΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
11 251 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
14 186 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
7 90 Αποδοχή ένταξης της πράξης « Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης»... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
18 410 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 29 στρεμμάτων στην θέση «Σχολικό» του οικισμού Καρυάς της... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
9 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
4 140 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
9 214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
7 210 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
2 7 Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
16 380 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 171/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
15 473 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
16 353 Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
23 619 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
16 360 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
8 217 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4250/2014 ΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
3 82 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
19 458 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
1 29 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
11 275 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
6 148 ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΚ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
4 131 ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ε. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
5 151 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
24 381 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
13 335 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
35 592 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/12/2018 περισσότερα
34 583 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα

Σελίδες