Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 871 - 900 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/07/2024
Π.χ., 21/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
8 268 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
13 289 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
10 206 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 370/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
12 255 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 20/06/2017 περισσότερα
17 242 Πρόγραμμα λειτουργίας λεωφορείου χωρίς οδηγό (πρόγραμμα FABULOS) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
14 198 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
16 353 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΝΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
2 19 Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
18 426 Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
12 306 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 5OY ΛΥΚΕΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
11 249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
4 156 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
16 365 Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
8 206 ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 303/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 13/06/2019 περισσότερα
7 226 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
16 396 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1590/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
15 489 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Α.Κ.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
12 316 ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
13 405 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Λ. ,ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
23 635 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
27 555 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
8 235 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
3 98 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
20 474 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 19/11/2015 περισσότερα
1 42 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
11 292 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
19 375 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΝΕΡΙΖΙ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΣ ΜΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
4 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
5 113 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
4 147 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα

Σελίδες