Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10621 - 10650 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 17/04/2024
Π.χ., 17/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
44 542 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
38 469 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/10/2016 περισσότερα
20 285 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/06/2016 περισσότερα
15 195 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/04/2016 περισσότερα
16 214 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 περισσότερα
8 98 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
46 492 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
50 571 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
45 714 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
42 442 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 98/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
43 633 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
25 277 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων» Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
33 345 Έγκριση της με αρ. 34/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
39 557 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
14 169 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 34/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
19 224 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
30 419 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 481/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
37 504 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
26 334 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.610,64€ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/07/2015 περισσότερα
19 250 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 περισσότερα
13 174 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν. 4 ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4 ΤΜ. ΑΓΡ/ΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
18 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
45 412 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
5 73 Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
31 246 Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 262/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
39 333 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
4 50 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/02/2015 περισσότερα
23 169 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/06/2019 περισσότερα
43 710 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
36 572 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα

Σελίδες