Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10681 - 10710 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 30/11/2022
Π.χ., 30/11/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
8 114 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
18 244 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
13 187 ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
11 142 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/03/2015 περισσότερα
13 155 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 19/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
44 720 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ΄... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/12/2014 περισσότερα
42 690 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/12/2014 περισσότερα
36 581 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
34 530 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
3 50 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
53 640 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/12/2020 περισσότερα
30 480 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/07/2014 περισσότερα
43 387 Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
50 560 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση του τεχνικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
36 300 Εισήγηση για απ΄ ευθείας ανάθεση διενέργειας εκτίμησης-τεχνικής περιγραφής – έκδοσης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2019 περισσότερα
44 471 Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
30 223 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30153/24-7-2019... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2019 περισσότερα
39 422 Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝ εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
19 143 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 περισσότερα
20 350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
7 58 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2019 περισσότερα
30 332 Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
12 270 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
24 263 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
17 210 Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
46 582 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
11 249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
42 502 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
7 131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
40 483 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 28/23-1-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα

Σελίδες