Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 19/04/2024
Π.χ., 19/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
53 705 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ CONTEINER ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 περισσότερα
26 248 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 περισσότερα
32 341 Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση προσωρινής ηλεκτρικής παροχής για την ηλεκτροδότηση της... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/08/2020 περισσότερα
42 332 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
45 704 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
33 252 ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘ. ΛΟΖΟΥ - ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2012 περισσότερα
25 321 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24ης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2015 περισσότερα
45 544 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
24 307 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
21 235 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
33 511 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/08/2014 περισσότερα
20 360 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
12 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
35 433 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 315/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/09/2016 περισσότερα
24 415 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4257/14 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/06/2014 περισσότερα
1 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/01/2013 περισσότερα
28 381 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
30 405 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΙ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
37 459 ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΡΙΘ. 246/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/09/2016 περισσότερα
8 105 ΄Εγκριση χρηματοδότησης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2020 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
42 613 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
1 22 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
7 68 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΊΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
15 129 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/04/2013 περισσότερα
4 14 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/01/2012 περισσότερα
25 292 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/06/2017 περισσότερα
38 432 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 37ης /2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
12 262 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
21 232 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 περισσότερα
30 354 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/07/2017 περισσότερα

Σελίδες