Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/12/2022
Π.χ., 08/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
21 395 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ–ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/06/2014 περισσότερα
7 66 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΊΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
24 261 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
20 233 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2018 περισσότερα
17 208 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
50 605 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 28/12/2016 περισσότερα
13 153 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/04/2018 περισσότερα
20 366 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
13 286 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
7 62 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΌΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/02/2018 περισσότερα
53 703 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 περισσότερα
36 450 AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
49 631 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
31 404 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 155/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 περισσότερα
8 150 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
19 263 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 450.000,00€ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
36 341 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
11 152 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/04/2016 περισσότερα
26 251 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 περισσότερα
7 97 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 περισσότερα
19 163 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/05/2013 περισσότερα
3 25 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 57038/17-7-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
1 8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/01/2013 περισσότερα
3 23 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.725/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΕΚ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
51 440 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ (... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
44 686 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2015 περισσότερα
46 371 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 12β ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
40 300 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΑΜΑΣΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2012 περισσότερα
30 220 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/07/2012 περισσότερα
20 140 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα

Σελίδες