Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10741 - 10770 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 06/02/2023
Π.χ., 06/02/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
12 156 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2015 περισσότερα
5 50 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
25 279 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
20 226 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 28/05/2020 περισσότερα
11 236 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
5 56 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ΄... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 19/02/2015 περισσότερα
7 118 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
16 191 Έγκριση της αριθ. πρωτ. 16042/30-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
5 60 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
1 15 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/01/2015 περισσότερα
34 309 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/09/2013 περισσότερα
24 219 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/07/2013 περισσότερα
37 595 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
34 544 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
17 136 ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2013 περισσότερα
31 495 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 περισσότερα
1 12 Παροχή νομικής υποστήριξης σε συνταξιούχο υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
9 56 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
40 350 Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποπεράτωση 3ου Ορόφου Δημαρχείου» προϋπολογισμού μελέτης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
32 262 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
20 364 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
26 185 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
13 284 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
14 100 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 13/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 08/04/2019 περισσότερα
3 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/01/2019 περισσότερα
44 544 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
45 500 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
44 348 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/10/2012 περισσότερα
38 445 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
38 420 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2018 περισσότερα

Σελίδες