Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/12/2022
Π.χ., 08/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
43 512 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (11η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 περισσότερα
35 432 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/09/2016 περισσότερα
28 380 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
43 639 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
23 325 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
42 608 EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
18 245 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ η μη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/05/2016 περισσότερα
39 561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
37 508 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
7 79 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 περισσότερα
30 421 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 711/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
13 151 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 15/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
6 60 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/02/2016 περισσότερα
26 335 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.174,... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/07/2015 περισσότερα
19 250 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 περισσότερα
18 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
13 173 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν. 3 ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3 ΤΜ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
3 46 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικου- Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου: « Αναπλάσεις πλατειών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
51 594 Καθορισμός αμοιβής συνεργαζόμενων δικηγόρων. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
43 383 Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «3η Γιορτή Χειροσφαίρισης» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
4 47 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/02/2015 περισσότερα
47 514 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
35 296 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2019 περισσότερα
30 219 EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2019 περισσότερα
43 706 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/2014 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
36 376 : Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακυρωση συμβασης του έργου : «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
19 139 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 περισσότερα
7 54 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2019 περισσότερα
11 247 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα

Σελίδες