Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 02/10/2023
Π.χ., 02/10/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
19 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 περισσότερα
37 414 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2018 περισσότερα
17 222 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2015 περισσότερα
36 376 : Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακυρωση συμβασης του έργου : «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
31 358 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/08/2018 περισσότερα
37 420 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/08/2017 περισσότερα
37 595 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
9 164 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
20 279 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/06/2016 περισσότερα
7 84 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
16 208 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 περισσότερα
6 49 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/02/2018 περισσότερα
25 324 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2015 περισσότερα
52 693 ΜΑΤΑΙΩΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/12/2017 περισσότερα
15 171 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2018 περισσότερα
46 729 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
37 600 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
24 310 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΔΙΚΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
43 661 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
48 584 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/12/2016 περισσότερα
11 80 AΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/03/2019 περισσότερα
3 20 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 923/10-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
48 532 Καθορισμός των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
51 561 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/12/2018 περισσότερα
28 262 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/08/2013 περισσότερα
16 162 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
49 407 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 περισσότερα
12 266 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
8 101 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
24 284 ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2018 περισσότερα

Σελίδες