Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10801 - 10830 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 01/12/2022
Π.χ., 01/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 67 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
30 356 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/07/2017 περισσότερα
4 23 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
15 190 Ανάκληση της αριθ. 132/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση δημόσιας πρόσκλησης για... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
22 253 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
39 621 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
47 381 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/11/2012 περισσότερα
37 606 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
15 150 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/04/2017 περισσότερα
32 506 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
6 51 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
22 404 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/06/2014 περισσότερα
42 315 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
31 235 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2012 περισσότερα
48 587 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/12/2016 περισσότερα
22 155 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2012 περισσότερα
1 11 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
43 513 ΆΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 587/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 περισσότερα
20 375 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
12 75 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
40 349 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
13 295 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΤΗΣ Τ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
32 261 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση όψεων δημοτι-κών κτιρίων» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
26 184 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
14 99 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 08/04/2019 περισσότερα
35 433 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 315/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/09/2016 περισσότερα
3 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/01/2019 περισσότερα
28 381 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
24 326 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 30/06/2016 περισσότερα
45 499 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα

Σελίδες