Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10801 - 10830 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
42 697 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/12/2014 περισσότερα
39 457 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ KAT’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6Ο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
37 590 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
32 377 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 21/07/2017 περισσότερα
9 170 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
34 540 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ :΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
24 278 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/06/2017 περισσότερα
3 13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2012 περισσότερα
7 90 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
31 491 ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 περισσότερα
31 283 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΕΛΦΙΝΟΥ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/08/2013 περισσότερα
42 386 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2013 περισσότερα
11 96 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
16 178 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
22 193 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 134/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/06/2013 περισσότερα
13 283 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
20 362 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
3 26 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
46 564 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
40 491 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 19/10/2016 περισσότερα
14 104 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν6 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
27 360 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (6η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 περισσότερα
4 30 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ. ΦΩΤΗ ΜΑΥΡΙΚΑ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
23 307 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 87/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
14 193 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
17 227 ΔΕΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
48 390 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
10 143 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/03/2016 περισσότερα
46 723 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ) ΠΡΟΥΠΟΛ. 62.... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
5 54 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/02/2016 περισσότερα

Σελίδες