Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 03/12/2023
Π.χ., 03/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
18 531 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ Γ.΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
13 349 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
15 371 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 Ν.1249/82 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
8 273 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
5 55 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
4 184 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
18 526 ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΄ΣΑΝΤΟΝΙΚΗ΄ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΑΒΑΚΙ - ΧΑΝΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
17 226 Ενημέρωση - συζήτηση επί των προθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για ενδεχόμενη... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
17 479 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΔ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
1 41 ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
11 136 Περί Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
14 183 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
19 471 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 52 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 398/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της αποδοχής... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 406 Περί επιβολής προστίμου λόγω παράνομης υπαίθριας διαφήμισης Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
16 320 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
5 161 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΄ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
4 142 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
2 87 ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
3 100 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
23 363 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΄ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΖΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
19 324 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
8 174 ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
17 283 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
15 255 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
8 136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
4 49 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
19 400 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
16 350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
13 266 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗTΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα

Σελίδες