Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 151 - 180 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/11/2022
Π.χ., 28/11/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 42 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
5 177 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
4 48 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
2 97 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
1 17 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 627/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
18 541 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
15 457 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
12 373 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/07/2016 περισσότερα
12 159 Έγκριση δημιουργίας Τουριστικής Χάρτας του Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
10 298 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
7 91 Αποδοχή ένταξης της πράξης «Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
17 389 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
4 146 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
12 315 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΑΤΜ)... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
11 263 ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ε. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
2 91 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
1 43 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
5 140 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 83 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
2 10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
1 1 ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
5 66 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
16 445 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
2 2 Επικύρωση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του κληροδοτήματος «Αθηνάς Δημητριάδου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
15 399 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
16 348 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY :΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
18 433 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση βρεφικού τμήματος Γ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
11 268 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΑΜΑΣΤΑΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
13 296 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 55,3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα

Σελίδες