Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 271 - 300 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 10/12/2023
Π.χ., 10/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
13 280 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
18 383 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/10/2013 περισσότερα
8 107 Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνσης Πυροσβεστικής Ν.Φθιώτιδας για... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
10 201 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ Ε.Τ.Α.Δ. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
19 475 Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας» αναδόχου Μάρδας Β. –... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 56 Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 410 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 29 στρεμμάτων στην θέση «Σχολικό» του οικισμού Καρυάς της... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
16 324 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
5 165 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΕΚΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
9 214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
5 86 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- ΒΟΗΘΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛ/ΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
2 91 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
23 367 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
19 328 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
27 445 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
16 375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
17 287 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ(ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
9 167 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 11/04/2018 περισσότερα
8 140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
4 53 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
19 404 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
16 354 ΕΓΚΡΙΣΗ 3οΥ Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ΄. Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
13 270 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ , ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
9 247 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
8 203 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
1 12 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΙΛΑΤΟΣ Κ.- ΤΣΙΑΡΑΣ Θ.-... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
18 513 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΚΦΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
13 425 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΧ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
8 273 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
4 122 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 371/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα

Σελίδες