Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 1 - 30 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/12/2023
Π.χ., 08/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 4           4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 05/02/2020 περισσότερα
5 Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας  στις   8... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 12/02/2020 περισσότερα
2                 ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 27/11/2019 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Δευ, 04/08/2014 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους (αμισθί Αντιδημάρχους) του Δήμου... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Ορίζουμε Αθανάσιο Ντούζγο του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Ορισμός Αντιδημάρχων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Ορισμός εντεταλμένων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
2 1 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Τρί, 29/03/2016 περισσότερα
13 298 ΔΕΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
20 377 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
8 39 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/02/2012 περισσότερα
42 321 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
32 241 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/07/2012 περισσότερα
24 228 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΕΩΣ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/07/2013 περισσότερα
42 375 Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 77/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
29 212 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» -... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 περισσότερα
34 288 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
6 48 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/02/2019 περισσότερα
17 127 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 03/05/2019 περισσότερα
37 417 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2018 περισσότερα
34 528 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 361 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/08/2018 περισσότερα
24 177 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/05/2012 περισσότερα
41 450 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Α1233/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
30 478 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/07/2014 περισσότερα
17 97 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
20 225 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 648/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2018 περισσότερα

Σελίδες