Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 31 - 60 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 02/03/2024
Π.χ., 02/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
28 378 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
23 303 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2015 περισσότερα
10 131 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
3 32 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
7 92 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 περισσότερα
40 649 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
28 435 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 περισσότερα
16 327 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
8 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
46 506 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
51 585 Ορισμός μελών ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
6 80 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2014 περισσότερα
36 369 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α8/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
25 241 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/07/2013 περισσότερα
36 330 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
15 183 Κατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ - ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
21 238 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ» προϋπολ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
19 154 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/05/2013 περισσότερα
12 81 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
1 1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/01/2013 περισσότερα
51 435 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
46 367 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10β ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
40 347 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
1 8 Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Ξανθής Θεοδωράκου» και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
26 183 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠAΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 25/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
32 259 Απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης – Καθορισμός δικηγορικής... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
30 219 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/07/2012 περισσότερα
40 298 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2012 περισσότερα
3 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/01/2019 περισσότερα
13 98 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/04/2019 περισσότερα

Σελίδες