Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 31 - 60 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/11/2022
Π.χ., 26/11/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
51 429 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
20 226 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2018 περισσότερα
13 146 ΆΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/04/2018 περισσότερα
39 289 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/09/2012 περισσότερα
29 209 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2012 περισσότερα
44 697 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4182/... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2015 περισσότερα
7 55 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/02/2018 περισσότερα
19 129 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
9 49 ΑΣΚΗΣΗ Η΄ ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/02/2012 περισσότερα
53 696 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 περισσότερα
48 624 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/11/2017 περισσότερα
52 613 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 απλό φωτιστικό σώμα (... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 περισσότερα
48 533 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
34 467 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 περισσότερα
46 574 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - KATAKYΡΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
38 395 Περί πρακτικής άσκησης μίας φοιτήτριας Τ.Ε.Ι Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
28 375 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
40 475 ΈΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
28 293 Εγκριση της με αριθ. 26/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα
23 299 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2015 περισσότερα
34 395 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚAΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 31/07/2017 περισσότερα
26 311 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΟΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/06/2017 περισσότερα
20 214 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/05/2017 περισσότερα
10 124 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 94/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
6 85 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
12 110 ΨΗΦΙΣΗ ΠIΣΤΩΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
2 26 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
2 13 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.858/09-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
40 639 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
45 549 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα

Σελίδες