Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 31 - 60 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 01/04/2023
Π.χ., 01/04/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
34 482 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 περισσότερα
8 154 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
30 413 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
21 292 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 2Οη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/06/2016 περισσότερα
25 328 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2015 περισσότερα
37 345 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2013 περισσότερα
14 169 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 34/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
24 314 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 150 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
14 177 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (3η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
26 255 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 περισσότερα
17 222 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2015 περισσότερα
9 126 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (2η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 24/03/2016 περισσότερα
20 167 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
3 39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ΄ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
1 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/01/2013 περισσότερα
5 69 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
44 407 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
50 580 Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
43 698 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
39 328 ‘Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
46 500 Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
51 444 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ (... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
31 240 Έγκριση 1ου... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
42 450 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου . Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
40 654 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
23 163 EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/06/2019 περισσότερα
35 362 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «37ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2020» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
46 375 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
10 78 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 περισσότερα
33 352 Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 246/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα

Σελίδες