Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 61 - 90 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
37 350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ- Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2013 περισσότερα
10 130 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
3 31 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
7 91 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 περισσότερα
20 174 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
43 343 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 150 ΣΤΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ"... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2012 περισσότερα
14 95 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 63/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΉ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
25 184 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΔΩΝ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/06/2012 περισσότερα
35 263 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
4 21 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
17 104 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. Α. ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
47 381 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/11/2012 περισσότερα
7 59 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/02/2018 περισσότερα
4 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/01/2012 περισσότερα
39 630 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
49 630 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 256/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
53 701 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/12/2017 περισσότερα
44 480 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
50 568 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
38 615 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΌΠΟΥ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
45 557 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
42 439 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος - εισήγηση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
33 511 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/08/2014 περισσότερα
39 459 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΑΓΜΑΤΕΥΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
25 274 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
33 342 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
24 415 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4257/14 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/06/2014 περισσότερα
33 379 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 290/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 περισσότερα
14 166 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
19 221 Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 περισσότερα

Σελίδες