Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10681 - 10710 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 01/02/2023
Π.χ., 01/02/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 255 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ " Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
22 610 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
5 175 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΑΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
2 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
18 545 ΕΓΚΡΙΣΗ 7ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ)Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
1 15 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 625/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
15 461 ΠΕΡΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
19 461 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
19 401 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΣΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
12 377 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/07/2016 περισσότερα
17 372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
13 347 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
10 302 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
4 150 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
5 123 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
3 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤοΣΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
4 66 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
1 34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
16 428 ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΘ/ΔΑΣ Α.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
15 382 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
5 70 Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ή μη ανάθεση της εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 15... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
2 6 Επικύρωση απολογισμού 2019 κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
16 352 Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
19 404 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/11/2013 περισσότερα
18 437 Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδιαδρομή-σύνδεση... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
12 179 Παράτασης προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
14 301 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΧΓΟΥ 2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 28/08/2019 περισσότερα
4 192 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΔ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
5 191 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
16 370 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY :΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα

Σελίδες