Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 10/12/2023
Π.χ., 10/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
15 412 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
15 214 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
3 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
11 270 ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
6 87 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ –... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
5 76 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
16 404 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :"ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
1 18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
12 324 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
4 131 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
2 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
18 495 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 363/2014 ΑΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟN ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
16 461 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ΄ (ΑΡΙΘ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
12 319 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΄ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
21 505 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
18 376 Έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
5 115 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
19 476 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
15 486 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
16 325 Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
13 402 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 36.616.01 € ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΗΦΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
5 147 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ Ο.Α.Ε.Δ-Κ.Ε.Τ.Ε.Κ Λαμίας (ΚΟΤΣΙΑΪ ΝΤ.) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
11 302 ANAΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 119/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 17/07/2012 περισσότερα
11 153 Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
7 222 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
8 120 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5. Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
16 348 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.294/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΄ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ Ε.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
11 244 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
16 331 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ, ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
4 126 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα

Σελίδες