Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/06/2023
Π.χ., 04/06/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 72 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΠ ΤΟΥ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 603/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
5 188 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
1 23 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.ΆΜΠΛΙΑΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
10 276 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.899,23... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
15 469 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
19 457 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
2 14 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
16 360 Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο έτους 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
19 431 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
17 235 Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
19 389 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
16 418 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ "ΑΦΟΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
3 87 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄KATAΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
13 338 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
10 214 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
4 130 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
15 422 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
2 50 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
6 132 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΛ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
18 502 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
17 455 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
2 84 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΙΑ, ΦΩΤΗ ΑΝΥΦΑΝΤΗ, ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
5 75 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
6 123 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΤΑΜΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
31 536 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
16 352 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
13 296 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
4 132 ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
14 361 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 57ΤΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/08/2015 περισσότερα
19 553 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 10/11/2016 περισσότερα

Σελίδες