Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10741 - 10770 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/03/2023
Π.χ., 20/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27 445 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
13 355 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Τ.Δ. ΜΕΞΙΑΤΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
6 137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
5 72 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
17 284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
18 539 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
4 188 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
17 492 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
15 255 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
3 101 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
8 136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
4 47 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
16 309 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
16 434 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ " Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
13 354 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
13 303 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
9 274 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" (ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
7 194 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
4 114 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :"... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
1 34 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
6 135 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ITI EPIC 2017 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
3 87 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄KATAΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
1 41 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
18 540 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
15 456 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
12 372 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/07/2016 περισσότερα
19 473 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
17 384 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
10 297 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
16 347 Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα

Σελίδες