Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 15/04/2024
Π.χ., 15/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 34 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
3 77 ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΩΡΡΑ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
7 246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΤΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
5 166 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
16 421 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
13 341 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
13 279 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
10 249 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΄ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ΄, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/05/2017 περισσότερα
17 447 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
21 488 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
19 314 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
27 431 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
23 352 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
21 410 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
19 461 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 42 Έγκριση τροποποίησης άρθρου 3 κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων -... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 396 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας – Έγκριση σύστασης Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
21 524 Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
5 151 ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
4 132 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
10 321 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ) ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ)... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
2 77 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
8 241 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
16 423 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
15 377 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΕΙ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
19 440 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
1 47 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
1 3 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
21 609 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 09/12/2016 περισσότερα
18 548 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα

Σελίδες