Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 211 - 240 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 07/06/2023
Π.χ., 07/06/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
46 570 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
39 472 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
20 272 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2015 περισσότερα
33 392 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 περισσότερα
15 188 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού- κατακύρωση για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
8 118 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
18 204 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 09/05/2018 περισσότερα
22 160 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2012 περισσότερα
11 124 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2018 περισσότερα
5 34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/02/2018 περισσότερα
13 82 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
36 336 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
38 473 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/10/2016 περισσότερα
45 413 Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
10 131 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
31 247 Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α86/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
39 334 : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων του έργου: «Κατασκευη γηπεδου 5 Χ 5 στην Τ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
7 92 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 περισσότερα
22 408 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/06/2014 περισσότερα
23 170 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/06/2019 περισσότερα
42 611 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΡΟΫΠΟΛ. 102.000,00 €». Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
43 641 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
8 62 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
46 504 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
35 367 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
42 454 Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 44072/29-10-2019 σύμβασης για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
34 357 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/09/2020 περισσότερα
19 255 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 περισσότερα
18 235 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
5 79 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα

Σελίδες