Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 211 - 240 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/11/2022
Π.χ., 26/11/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
48 539 Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
33 279 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας - Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
43 459 ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
37 424 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/08/2017 περισσότερα
28 202 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/07/2019 περισσότερα
38 401 Παραχώρηση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
29 346 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 160/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 07/07/2017 περισσότερα
16 117 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2019 περισσότερα
20 177 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
28 335 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/07/2017 περισσότερα
5 37 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/02/2019 περισσότερα
28 299 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα
50 544 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
14 97 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
22 242 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
21 243 ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 περισσότερα
19 203 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/05/2017 περισσότερα
4 22 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
46 517 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
13 139 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/03/2017 περισσότερα
40 437 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2018 περισσότερα
34 377 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/09/2018 περισσότερα
47 380 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/11/2012 περισσότερα
4 41 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
23 263 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2018 περισσότερα
47 578 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
14 162 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 86/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 11/04/2018 περισσότερα
42 314 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
46 727 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ -ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
31 234 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ "ΧΑΛΙΑΔΙΑ" ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΤΗ ΡΟΔΩΝΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2012 περισσότερα

Σελίδες