Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 271 - 300 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 02/06/2023
Π.χ., 02/06/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
40 379 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2013 περισσότερα
2 14 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
13 93 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 12/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/04/2019 περισσότερα
22 188 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/06/2013 περισσότερα
25 279 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
14 171 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
20 226 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 28/05/2020 περισσότερα
45 703 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
23 266 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/05/2017 περισσότερα
8 84 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΝΟΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/02/2017 περισσότερα
16 166 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
46 501 Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INFOPOINTS» στο Μέτρο 19 (CLLD/LEADER... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
50 580 Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
7 65 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
35 364 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας – Παραπομπή της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
42 451 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
33 354 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου. Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
50 606 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 28/12/2016 περισσότερα
21 184 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/06/2013 περισσότερα
44 526 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
14 101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν3 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
31 408 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 περισσότερα
36 453 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
12 259 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
17 338 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/05/2014 περισσότερα
49 644 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 7.199,... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
46 571 ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
40 473 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
33 393 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2979 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 περισσότερα
26 310 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/06/2017 περισσότερα

Σελίδες