Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 361 - 390 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/09/2023
Π.χ., 28/09/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
30 329 Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 324 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 63/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
14 196 Προσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 191 Περί έγκρισης σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 186 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 202 Επέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 197 Παραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 192 Αναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 187 Απευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 203 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 182 Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του FABULOS Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 198 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 193 Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 188 Αποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 204 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 183 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 199 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 194 Σύσταση Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 189 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 205 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 184 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης Λαμίας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 200 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 195 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 190 Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 206 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 185 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 201 Έγκριση υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
13 181 Πρόταση για έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2020 περισσότερα
28 297 Εξειδίκευση Πίστωσης για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα
28 292 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α259/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα

Σελίδες