Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 361 - 390 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/09/2023
Π.χ., 25/09/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
30 354 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2018 περισσότερα
36 371 Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.167,36 ευρώ από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
31 494 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΄ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ - ΨΩΡΟΝΕΡΙΑ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 περισσότερα
22 241 ΈΓΚΡΙΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/06/2018 περισσότερα
19 213 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/05/2018 περισσότερα
29 211 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2012 περισσότερα
11 133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2018 περισσότερα
20 365 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/14 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
19 131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
5 43 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/02/2018 περισσότερα
48 614 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/11/2017 περισσότερα
52 693 ΜΑΤΑΙΩΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/12/2017 περισσότερα
44 541 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ(ΦΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
37 417 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36ης /2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/08/2017 περισσότερα
27 329 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
21 238 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 περισσότερα
25 297 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/06/2017 περισσότερα
13 136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/03/2017 περισσότερα
19 198 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/05/2017 περισσότερα
8 145 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
4 39 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
9 43 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/02/2012 περισσότερα
41 600 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2015 περισσότερα
38 538 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
33 450 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 56706/14-9-2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/09/2015 περισσότερα
9 122 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 24/03/2016 περισσότερα
45 715 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
43 634 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
42 335 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
34 255 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 10/08/2012 περισσότερα

Σελίδες