Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 391 - 420 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 12 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
51 669 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/11/2017 περισσότερα
19 273 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
42 517 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
47 596 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2017 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 περισσότερα
49 405 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 περισσότερα
13 162 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 13/04/2016 περισσότερα
16 202 ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης & 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 περισσότερα
37 419 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 165/2017 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/08/2017 περισσότερα
1 8 Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Ξανθής Θεοδωράκου» και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
42 609 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
12 263 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ- Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
17 342 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/05/2014 περισσότερα
40 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
37 510 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
30 424 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
43 389 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
30 226 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 94/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2019 περισσότερα
36 302 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2019 περισσότερα
8 62 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
20 146 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 / 2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/05/2019 περισσότερα
1 1 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/01/2017 περισσότερα
42 464 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
1 9 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/01/2013 περισσότερα
44 538 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 465/2016 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. (ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
32 509 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
36 405 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 359/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
22 407 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 325/14 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/06/2014 περισσότερα
37 465 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/09/2016 περισσότερα
30 354 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2018 περισσότερα

Σελίδες