Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 421 - 450 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/04/2024
Π.χ., 21/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
12 172 Επικαιροποίηση της κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων (193/2018 Α.Δ.Σ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 156 έγκριση της αριθ. 4/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΄συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 167 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 162 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον «Εξωραϊστικό-... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 178 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 157 Ανάκληση της αριθμ. 142/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί : Αποκατάστασης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 173 Μεταφορά του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι» από το πρόγραμμα ‘’... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 168 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 112/2020 Αποφάσεως Δ.Σ. (ΑΔΑ 6ΛΝ1ΩΛΚ-ΚΟΜ) που αφορά στο Αίτημα... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 163 ΄Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 179 Παράτασης προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 158 Αποδοχή παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα, χώρου από την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας για τη διεξαγωγή της... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 174 Επέκταση Δ.Φ. κατά ένα μετρητή 1.0 στην Λαμία (επί της οδού Πηλίου) στα πλαίσια του έργου : ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 169 Παραχώρηση κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δαμάστας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πνευματικό... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
26 283 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
26 284 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
26 285 Έγκριση πρακτικού για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 29656/19-7-2019 σύμβασης για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
26 280 Αποδοχή παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα, χώρου από την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας για τη διεξαγωγή της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
26 281 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
26 282 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
25 277 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων» Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 272 Περί διαγραφής οφειλών (περιπ.1δ άρθρο 174 Ν. 3463/06 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 278 Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 273 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση ενός φορτηγού και ενός επιβατηγού αυτοκινήτου από το ΔΗ.ΠΕ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 279 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 274 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 269 Έγκριση της με αρ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 275 Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης ΣΣ) – 1ου... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 270 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος -... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 276 ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5» Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
25 271 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό ύψους τελών εμποροπανήγυρης για το έτος 2020 και... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα

Σελίδες